Gratis verzending boven € 150,-
Official NZA Brand Store
HOOG GEWAARDEERD OP TRUSTPILOT

Privacybeleid & Cookies

PRIVACY POLICY


 


Fashion Team Beheer B.V. en met haar gelieerde partijen (zoals NZA New Zealand Auckland B.V.) (hierna: NZA) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij zorgen er daarom voor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Daarom doen wij al het redelijkerwijs mogelijke om uw persoonsgegevens te beschermen. Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen en hoe onze Website (https://www.nzanewzealand.com) (hierna: de “Website”) gebruik maakt van cookies.


NZA verwerkt alleen persoonsgegevens die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van web-statistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten.


 


Waar hieronder wordt gerefereerd aan “NZA” worden daarmee bedoeld Fashion Team Beheer B.V. en tevens alle aan Fashion Team Beheer B.V. gelieerde partijen.


 


Om aan u onze producten en diensten te kunnen aanbieden, werkt NZA nauw samen met derde partijen, alsmede partijen die NZA helpen bij het ondersteunen van de onderneming, zoals het in standhouden van de software en IT-infrastructuur en beveiliging.


 


Van wie verzamelen wij (persoons)gegevens?


 


NZA verzamelt (persoons)gegevens van: 1. Personen die geïnteresseerd zijn in onze nieuwsbrief;

 2. Personen die informatie hebben opgevraagd over de NZA-franchiseformule;

 3. Bezoekers van onze Website;

 4. Bezoekers van onze webshop;

 5. Werknemers en sollicitanten;

 6. Medewerkers van onze leveranciers en dienstverleners;

 7. Medewerkers van onze klanten.


 


Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u?


 


NZA verzamelt persoonsgegevens van u in onder meer de volgende situaties: 1. wanneer u telefonisch contact opneemt met NZA;

 2. wanneer u producten en/of diensten van NZA wenst af te nemen of afneemt;

 3. wanneer u met NZA een overeenkomst sluit;

 4. wanneer u contact opneemt met NZA, bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier;

 5. wanneer u informatie vraagt inzake de NZA-franchiseformule;

 6. wanneer u de Website bezoekt;


 


Rechtsgrond en doeleinden van verwerking van gegevens


 


Overeenkomsten met NZA


De gegevens die u in het kader van een overeenkomst aan NZA verstrekt, gebruiken wij om deze overeenkomst met u uit te voeren. Daarnaast gebruiken wij de informatie voor persoonsgerichte franchiseformule-informatie en om u te informeren over nieuwsberichten over franchise in het algemeen. We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens tevens om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. 


 


Contact met NZA


Wanneer u contact opneemt met NZA en om informatie verzoekt, verwerkt NZA de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om de dienst te kunnen verlenen of aan het informatieverzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.


 


Bezoek Website


Op de Website worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat wij de indeling op onze Website verder kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing kunnen verbeteren, 


Daarnaast kunnen er tijdens het gebruik van de Website cookies geplaatst op uw computer, smartphone of tablet. Zie verder onder “Het gebruik van cookies” over het gebruik van cookies door NZA.


 


Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens


Wij maken gebruik van de persoonsgegevens die u telefonisch, per mail, Website of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:


(i) om uitvoering te geven aan overeenkomsten tussen u en NZA, zoals bestellingen via onze webshop;


(ii) het verzenden van een nieuwsbrief of verstrekken van informatie over de NZA-franchiseformule;


(iii) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;


(iv) om de Website en de producten en diensten van NZA te analyseren, ontwikkelen en verbeteren en voor marktonderzoek; 


(v) voor andere bedrijfsmatige doeleinden, zoals gegevensanalyse, rapportages en audits;


(vi) voor beveiliging van de Website en andere producten (zoals applicaties en software) en het tegengaan van fraude en misbruik van de Website en/of deze andere producten (zoals applicaties en software).


 


Dataminimalisatie 


NZA verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden ingezet. Uw gegevens worden door NZA niet doorverkocht aan data-handelaren. 


Slechts de medewerkers die dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie hebben toegang tot uw persoonsgegevens.


 


Het gebruik van cookies


Wat zijn cookies?


NZA maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die tijdens het gebruik van de Website op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. De cookies die via de website van NZA worden geplaatst, kunnen uw apparaten of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. 


 


Soorten cookies


NZA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Wij doen dit om de dienstverlening aan u verder te kunnen verbeteren. Hieronder leggen we uit wat deze cookies zijn en wat wij met deze cookies doen.


 


Functionele cookies


De functionele cookies zorgen ervoor dat de Website goed functioneren. 


 


Analytische cookies


Analytische cookies gebruiken wij om te kunnen analyseren welke pagina’s van de Website u op welk moment bezoekt. NZA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de door Google beheerde servers. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie.


Beschikbaar Cookie Opt-out - Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Weigeren cookies


U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren, of dat u wilt dat uw browser u een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Het gebruik van de cookies is optioneel, wanneer u dit niet wilt, kunt u de instellingen van uw browser hiervoor aanpassen. U kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone. 


U kunt hiervoor onder andere dit stappenplan van de consumentenbond raadplegen:


https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen


 


Marketing Cookies


In onze webwinkel zie je aanbevelingen, promoties en advertenties van onszelf en van derden. Ook op websites van derden kun je onze advertenties tegenkomen. Om onze communicatie en deze aanbevelingen, promoties en advertenties relevant te houden, gebruiken wij cookies. Deze marketingcookies maken het mogelijk dat: • we kunnen bijhouden welke advertenties je al hebt gezien;

 • we kunnen bijhouden hoe vaak je een advertentie al hebt gezien;

 • we kunnen voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie te zien krijgt;

 • we kunnen bijhouden of je op de advertenties klikt;

 • we kunnen bijhouden of je bestellingen plaatst nadat je een advertentie hebt gezien of erop hebt geklikt;

 • we kunnen meten of jij onze communicatie leest en op welke links jij klikt, zodat we deze communicatie zo relevant mogelijk voor jou kunnen maken;

 • we jouw online surf-, zoek-, en koopgedrag kunnen combineren en we op basis van deze (gecombineerde) gegevens segmenten kunnen opbouwen, ongeacht van welk apparaat je gebruikmaakt;

 • we door middel van de opgebouwde segmenten jouw advertentie-interesses kunnen inschatten en de advertenties van NZA Webshop bv in onze webwinkel en op websites van derden hierop kunnen afstemmen;


Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersoon voor webwinkels en adverteerders. De marketingcookies van deze partijen maken het mogelijk dat: • we advertenties van derden aan je kunnen tonen;

 • onze advertentiepartners jouw voorkeuren bij NZA Webshop bv kunnen combineren met informatie die zij verzamelen bij jouw bezoek aan andere websites.


 


Voor de cookies die deze partijen voor marketingdoeleinden plaatsen, verwijzen wij je naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen via onze webwinkel cookies en/of overige technieken: 


Verder goed om te weten: in sommige gevallen, namelijk bij het gebruik van de Facebook pixel en het daardoor kunnen afstemmen van onze advertenties op jouw voorkeuren, vervullen NZA Webshop bv en Facebook beiden de rol van 'gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke' als bedoeld in de AVG. In dat kader zijn afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden (link: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum) gemaakt. Voor meer informatie, ook over hoe je bijvoorbeeld een verzoek tot inzage kan indienen bij Facebook, verwijzen we je verder graag naar hun privacybeleid.Om jouw instellingen voor marketingcookies bij andere partijen te beheren, verwijzen wij je naar de websites van die partijen: 


Nieuwsbrief


U kunt uw e-mailadres opgeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. In de nieuwsbrief informeren wij u over onze producten, diensten en nieuwsberichten omtrent onze NZA- franchiseformules. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan een lijst met abonnees. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat een knop waarmee u zich kunt afmelden. Daarnaast kunt u de verleende toestemming te allen tijde intrekken door een email te sturen naar [email protected]


 


Beveiliging


NZA hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende moet zijn om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Het is echter niet mogelijk om het tegengaan van een datalek te garanderen. 


Wanneer u ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens constateert, verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen door een email te sturen naar [email protected]


 


Toestemming


Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten doen.


In alle gevallen waarin u voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat NZA u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.


 


Recht op inzage, correctie en verwijdering


U kunt uw gegevens te allen tijde bij NZA opvragen of NZA verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen via het e-mailadres [email protected] Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat NZA wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat NZA deze niet op uw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen. 


  


Recht op bezwaar


Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).


 


Derden


Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:


1. dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering tussen de overeenkomst tussen u en NZA; 


2. NZA op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; of


3. indien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij NZA met als gevolg dat NZA persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.


 


Wij maken met derde partijen goede afspraken over de beveiligingseisen die zij in acht moeten nemen met betrekking tot uw persoonsgegevens en leggen deze contractueel vast.


 


Privacy policy derden


Op de Website van NZA treft u een aantal links aan naar externe websites. NZA kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy policy van de websites die u bezoekt.


 


Bewaartermijn


NZA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn bestaat.


 


Contact NZA


Als u vragen heeft over deze privacy policy, neem dan contact op met NZA, hieronder vindt u onze gegevens.


Naam: Fashion Team Beheer B.V.


Adres: Toetsenbordweg 24, 1033, MZ, Amsterdam


E-mailadres:[email protected]


Kamer van Koophandel: 34303448


 


 

WeRecommend

Jouw winkelmand
Filter op maat
Sort by color